Üdvözlet

Felhasználónév vagy Email:

Jelszó:
[ ]
×

MEGOSZTÁS: FACEBOOK TWITTER GOOGLE

Adatvédelem

A szervezet lejelentett adatkezeléseiről a https://www.neurofibromatozis.com/naih linken tájékozódhat. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) https://www.neurofibromatozis.com/eu2016679 linken tájékozódhat. Amennyiben nem megfelelő adatkezelést tapasztal panasztétellel kapcsolatban a https://naih.hu oldalon talál felvilágosítást.
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérheti, hogy tájékoztassuk milyen adatait, milyen jogalappal és meddig tartjuk nyilván, továbbá bármikor kérheti adatai törlését, azok módosítását.


 
 
 
(Az adatleltár tartalmazza a szervezet által kezelt adatok megnevezését, azok felhasználási helyét, adattárolási helyét, illetve az adattárolási hely biztonsági kockázatát.)